Home / Acties / Acties van ouders 2018

Acties van ouders 2018

Acties van ouders 2018

Actie 1: Brief van ouders aan de Tweede Kamer

Op de Dag van de Leerplicht  op 15 maart wordt er ook aandacht gevraagd voor de groep ernstig meervoudig beperkte kinderen. De kinderen die door omstandigheden te maken hebben met gedwongen leerplichtontheffing, waardoor het recht op onderwijs ontzegd wordt.

Het aanvragen van een leerplichtontheffing betekent namelijk niet dat ouders willen afzien van het recht op onderwijs voor hun ernstig meervoudig beperkte kind. Zolang de onderwijsvoorzieningen onder de hoede van het Ministerie van OCW niet inclusief zijn, is leerplichtontheffing noodzakelijk om toegang tot zorginstellingen te krijgen.

Wij zijn van mening dat ook de kinderen die buiten het onderwijssysteem vallen, het recht op onderwijs dienen te behouden.

Het denken vanuit leerrechten vraagt om een naadloze samenwerking tussen zorg en onderwijs, waarbij de mogelijkheden van het kind het uitgangspunt zijn. Niet de regels en financiering van zorg en onderwijs.

Graag vraag ik aandacht voor dit punt, zodat er nu eindelijk eens afspraken gemaakt gaan worden over de mogelijkheden die er zijn om ook deze kinderen onderwijs aan te kunnen bieden. Wettelijke kaders ontwikkelen waar betrokken partijen zich aan horen te houden, zodat ook ernstig meervoudig beperkte kinderen hun recht op onderwijs kunnen verzilveren.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

Actie 2: Onderzoek en Ouderbijeenkomst thuiszitters in Hoofddorp

In 2016 zaten naar schatting 10.000 kinderen (< 18 jaar) voor korte of lange tijd thuis. Ook is het taboe op thuiszitten enorm. Veel ouders raken geïsoleerd door machteloosheid en schaamte wanneer hun kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school gaat.

Om awarness rondom het thema thuiszitten te vergroten  zijn er specifiek twee websites ontwikkeld.

www.mijnkindgaatnietnaarschool.nl en www.ikganietnaarschool.nl

De oprichtster van deze websites Monique de Mijttenaere is onderzoeksjournalist en ervaringsdeskundige op het gebied van thuiszitten.
Ze richten de website op om ouders en kinderen een plek voor steun en begrip te geven.

Op elke website staat ook een vragenlijst die online kan worden ingevuld. Met de verzamelde data wordt onderzoek gedaan naar hoe ouders van thuiszitters het thuiszitten ervaren en wat zij nodig hebben. Dit geldt ook voor de kinderen die thuiszitten.

Op maandag 19 maart aanstaande vindt ook een (ouder)bijeenkomst plaats in Hoofddorp.
Locatie is Hoofddorp-Centraal (oude gymzaal bij Tennisvereniging Hoofddorp) aan de Prins Hendriklaan 33. Aanvang is om 19 uur.

Deze avond is niet alleen bestemd voor ouders van thuiszitters. Ook ouders die bang zijn dat hun kind thuis komt te zitten, en/of vragen hebben over thuiszitten, zijn van harte welkom, net als hulpverleners. Het programma, waarin ervaringen centraal staan, bestaat uit een kort welkom plus presentatie die ik zal verzorgen. Daarnaast heb ik een voormalig thuiszitter uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Er is vanzelfsprekend vervolgens gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Top