Home / Acties / Acties van gemeenten (op scholen) 2019

Acties van gemeenten (op scholen) 2019

Acties van gemeenten (op scholen) 2019

RBL start creatieve wedstrijd voor de Dag van het Recht Op Leren

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre brengt op 21 maart, de Dag van de Leerplicht, een extra boodschap naar buiten door leerlingen uit te dagen voor een creatieve wedstrijd. De boodschap luidt: ‘Alle jongeren hebben recht op onderwijs! Dit jaar willen wij samen met de leerlingen bewust stil staan bij het feit dat dit recht (op leren) niet voor iedereen vanzelfsprekend is. We noemen 21 maart dit jaar dan ook de Dag van het Recht Op Leren’. Door de wedstrijd krijgen leerlingen een beter beeld van hoe het onderwijs in andere landen geregeld is. Uiteindelijk worden alle inzendingen bekeken en door een onafhankelijke jury van professionele kunstenaars beoordeeld. Een wethouder van Onderwijs reikt daarna de prijzen uit aan de winnende klassen. Via een flyer (klik hier) geeft RBL meer informatie.

______________________________________________________________________________________________________________

Beste spijbelsmoes  in Barneveld beloond met taart: ‘ Mijn bed wilde me nog niet kwijt’

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal heeft donderdag taart uitgedeeld aan een brugklas van het Johannes Fontanus College. De traktatie op de Dag van de Leerplicht had alles te maken met de smoesjeswedstrijd die de gemeente Barneveld via Instagram had georganiseerd. ,,Mijn bed wilde me nog niet kwijt´´, was de spijbelsmoes die goed bleek voor een exclusief bezoek van de wethouder, inclusief een gebakje voor elke leerling uit de desbetreffende klas. Met de actie wilt de wethouder aandacht voor de Dag van de Leerplicht krijgen. Door het vertellen en delen van smoesjes beseffen kinderen zich beter dat ze onder de leerplicht uit proberen te komen.

______________________________________________________________________________________________________________

Actie Almere: Samen in beweging

Tijdens een bijeenkomst van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Almere , is er stil gestaan bij de Dag van de Leerplicht. Met afgevaardigden uit de voorschoolse voorzieningen, het primair en voortgezet onderwijs, de jeugdhulp en de gemeente is gesproken hoe ze samen kunnen werken aan een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen/jongeren. Door elkaar te (leren) kennen lukt het ook steeds beter om die extra ondersteuning in de school samen met jeugdhulp en gemeente te organiseren. Almere over de methode: ‘Deze manier van netwerken doet er toe en draagt bij om echt het verschil te maken voor een leerling en/of hun ouders. In juni staat de volgende bijeenkomst gepland’.

______________________________________________________________________________________________________________

Het college van Alphen aan de Rijn gaat op pad

Wethouder De Jager bezoekt in Alphen aan de Rijn het Scala College tijdens de Dag van de Leerplicht en reikt een prijs uit aan de slag met de minste schooluitval. Daarnaast spelen de leerlingen de ‘Leerplichtquiz’, waar zij kunnen laten zien hoeveel ze van leerplicht weten.

______________________________________________________________________________________________________________

De Fryske Marren viert de Dag van de Leerplicht samen met ISK Caleido

De gemeente De Fryske Marren viert 21 maart samen met de leerlingen en docenten van ISK Caleido in Balk. ISK Caleido is een Internationale Schakelklas. Zij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Door middel van een aangepast onderwijsprogramma bereiden zij de anderstalige leerling voor op het reguliere onderwijs. Zo kunnen ze goed doorstromen naar het voorgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs, om daar een diploma te halen. Naast het leren van de Nederlandse taal is het onderwijs ook gericht op het integreren in de Nederlandse maatschappij. Ze geven de leerlingen datgene mee wat ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Zo gaan ze goed uitgerust hun toekomst tegemoet. Op de Dag van de Leerplicht wilt de gemeente De Fryske Marren deze leerlingen en docenten in het zonnetje zetten.

______________________________________________________________________________________________________________

Taart voor het personeel van de samenwerkingsverbanden van het Primair Onderwijs Friesland en Voortgezet Onderwijs Fryslân Noard

De taart wordt vandaag uitgedeeld door leerplichtambtenaren. Dat doen ze in het kader van de Dag van de Leerplicht. Het gebak is een bedankje voor hun thuiszittersaanpak. Een leuk detail: de taarten zijn gebakken door de Blooming Bakery, de bakkerij van Fier waar meiden werkervaring opdoen.

______________________________________________________________________________________________________________

Leerplichtambtenaren in Nieuwegein op het schoolplein

Wethouder Jan Kuiper en medewerkers van Leerlingzaken Nieuwegein houden op 21 maart 2019 een actie op drie schoolpleinen in Nieuwegein. De leerplichtambtenaren willen met hun actie extra aandacht besteden aan het belang van leren en leerplicht. Wethouder Jan Kuiper: “We hebben het recht op onderwijs in Nederland goed geregeld. Ondanks dat zijn er helaas nog steeds te veel jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Daarom willen we met deze actie kinderen en ouders en bewust maken van dit recht.”

Op 21 maart staan de leerplichtambtenaren tussen 08.15 en 08.30 uur op het schoolplein van basisschool De Evenaar, De Schouw en Trompetvogel. Zij overhandigen de ouders en kinderen een attentie. Het doel van de actie is om de Dag van de Leerplicht en het recht op onderwijs positief onder de aandacht te brengen. Met de actie willen ze de ouders en de kinderen complimenteren dat zij op tijd op school zijn.
______________________________________________________________________________________________________________

Aandacht voor leerrecht in Sliedrecht op de basisschool in groep 8

Consulenten van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten geven op diverse basisscholen in de regio Zuid-Holland Zuid voorlichting over leerplicht. Dat gebeurt in Sliedrecht op de openbare basisschool Roald Dahl. Gevierd wordt het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. De consulenten en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geven voorlichtingslessen aan leerlingen van groep 8. Zij maken het komend schooljaar de overstap naar het voortgezet onderwijs. De ervaring leert dat jongeren in het voortgezet onderwijs vaker te laat komen en of gaan spijbelen. Tijdens de voorlichtingslessen wordt aandacht gevraagd voor leerrecht in plaats van leerplicht, wordt verteld wat een consulent leerplicht doet, wordt een quiz over leerplicht gespeeld en gaan de consulenten in gesprek met de leerlingen.

______________________________________________________________________________________________________________

Medewerkers RMC in Emmen vierden samen met collega’s uit het onderwijs het recht op onderwijs!

De interactieve- en inspirerende middag wordt geopend door wethouder Robert Kleine.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Stichtse Vecht staat op 21 maart stil bij het recht op onderwijs

Stichtse Vecht: ‘In Nederland hebben we afgesproken dat kinderen en jongeren het recht hebben om naar school te gaan en onderwijs te volgen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen en bouwen aan een goede toekomst. Na het volgen van een opleiding en met een diploma op zak, heb je nu eenmaal veel betere kansen op een goede en leuke baan.’ Vanwege de Dag van de Leerplicht bezoekt wethouder onderwijs Hetty Veneklaas samen met leerplichtambtenaar Susanne Smit twee scholen in Maarssenbroek.

______________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Weert viert de Dag van de Leerplicht met wethouder en de basisschool

Ook de gemeente Weert besteedt aandacht aan de Dag van de Leerplicht. Wethouder Geert Gabriels is te gast op basisschool De Firtel en de Openbare Jenaplanschool de Duizendpoot. De leerlingen van groep 8 hebben een aantal vragen en thema’s voorbereid. Deze gaan zij met de wethouder en leerplichtambtenaren bespreken. Wethouder Gabriëls: „Het feit dat wij goed onderwijs aanbieden wordt als vanzelfsprekend gezien, maar dat is lang niet overal zo. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan de dag van de leerplicht”. – BRON: De Limburger

______________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Haarlem ontwikkelt een eigen logo en organiseert een dagprogramma

Op de Dag van de Leerplicht organiseert de gemeente Haarlem een dagprogramma voor studenten. Er zijn gedurende de dag verschillende activiteiten. Zo kunnen de studenten meedoen met een interactieve wedstrijd en wordt een RMC en een leerplichtambtenaar geïnterviewd. Zo komen de studenten erachter wat zij dagelijks doen. Aan het einde van de ochtend worden er verschillende spellen gespeeld met de studenten, waarbij zij in contact komen met wethouders.

Tijdens de lunch gaan de wethouders in gesprek met de studenten, gevolgd door de prijsuitreiking voor de studenten die in de ochtend hebben gewonnen. Dit jaar heeft de gemeente Haarlem ook een eigen logo gemaakt voor de Dag van de Leerplicht, ofwel: ‘Dag van het Leerrecht’.
______________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Westerkwartier vraagt de beste tip om op tijd te komen

Het thema van dit jaar in de gemeente Westerkwartier is ‘Ver weg wonen en toch op tijd komen’. Leerlingen in Westerkwartier moeten soms ver fietsen om op tijd op school te komen. Het team Leerlingen wil hier dit jaar extra aandacht aan besteden. Op de Dag van de Leerplicht willen ze deze leerlingen in het zonnetje zetten. De leerling die dagelijks het verst moet fietsen, wint een cadeaubon ter waarde van € 50,-. De leerlingen die iets dichter bij school wonen kunnen ook wat winnen. De leerling met de beste tip om iedere dag op tijd op school te komen, ontvangt ook een cadeaubon. Alle leerlingen in de gemeente Westerkwartier, tussen de 12 en 18 jaar, mogen meedoen met de wedstrijd.

______________________________________________________________________________________________________________

Barneveld brengt Dag van de Leerplicht met ‘smoesjesactie’ onder de aandacht

Op donderdag 21 maart, tijdens de Dag van de Leerplicht, wil de gemeente Barneveld met een campagne stilstaan bij het recht op onderwijs. Om jongeren actief bij deze campagne te betrekken, organiseert de gemeente een ludieke winactie via Instagram. Dit jaar richt de gemeente Barneveld zich specifiek op de brugklassers. Zij zijn net begonnen met de middelbare school en het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun gedrag en van de consequenties als zij verzuimen. Het landelijke thema van de Dag van de Leerplicht is dit jaar: ‘We vieren het recht op onderwijs en ontwikkeling.’ De gemeente Barneveld heeft dit vertaald naar de actie: ‘Laten we vieren dat we naar school mogen! Of heb jij wel eens een smoes verzonnen? Een smoesjes-actie is een uitgelezen kans om kinderen op een luchtige manier voorlichting te geven over en bewust te maken van het recht op onderwijs in Nederland.

‘Laten we vieren dat we naar school mogen’
Door het vertellen en delen van smoesjes beseffen kinderen dat ze onder de leerplicht uit proberen te komen, terwijl het recht op onderwijs een mooi goed is. Daarom organiseert de gemeente Barneveld een ludieke Instagram- actie. Welke brugklasser van een Barneveldse middelbare school bedenkt het meest originele smoesje? De winnaar wordt beloond met taart voor de hele klas. Deze wordt op de Dag van de Leerplicht (donderdag 21 maart) bezorgd door wethouder Didi Dorrestijn-Taal, die dan ook met de leerlingen in gesprek gaat over de leerplicht.

______________________________________________________________________________________________________________

Animatiefilm en flyers bij de Gemeente Zaandam

Gemeente Zaanstad gaat dit jaar de Dag van de Leerplicht op kaart zetten met een animatiefilmpje en flyers. Het filmpje is gericht op de bevolkingsgroep die de Nederlandse taal nog niet helemaal onder de knie heeft. De animatie legt op een eenvoudige, beeldende manier uit hoe de Nederlands leerplicht in elkaar zit en de functie van een leerplichtambtenaar duidelijk weergeeft. Op 21 maart, de Dag van de Leerplicht, willen ze het animatiefilmpje overhandigen aan de wethouder van Onderwijs. Het filmpje gaan ze verder verspreiden onder de scholen, jeugdteams, sociale wijkteams en de GGD.

______________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Tilburg volop in de voorbereidingen

”Wij zijn al volop bezig met de organisatie van de Dag van de Leerplicht, waarbij we ook een projectleider van Ingrado hebben betrokken. Wij gaan onze scholen en ketenpartners meenemen in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Op basis van de MAS hebben wij het MAS spel ontwikkeld. Aan de hand van actuele casussen gaan de deelnemers in de schoenen van de leerplichtambtenaar staan. Welke stappen zetten we bij de Methodische Aanpak Schoolverzuim? Welke overwegingen maken we? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Onze intentie is om de huidige rol van de leerplichtambtenaar volgens de MAS- methode goed te borgen. Het spel is het halen en brengen van informatie. In stap 9 wordt aan de deelnemers gevraagd om uit de schoenen van de leerplichtambtenaar te stappen en vanuit hun eigen rol feedback te geven. Tot slot in de laatste stap, wordt het spel geëvalueerd, zowel de casus als de methode. We halen we tips en tops op om ons werk voor de jongeren nog beter te kunnen doen”.

______________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Pijnacker- Nootdorp gestart met het activeren van primair- en voortgezet onderwijs

Voor de Dag van de Leerplicht zijn alle basisscholen in de gemeente gemaild met de vraag of groep 7/8 wil meedoet aan een fotowedstrijd met als thema ‘recht op leren’. De leerlingen mogen foto’s insturen waarop te zien is wat voor hen recht op leren betekent. De achttien beste foto’s worden twee weken lang tentoon gesteld in het gemeentehuis. Er komt een bericht in de plaatselijke krant en er is een slagroomtaart voor de winnende foto. Voor de middelbare school in de gemeente organiseren ze een interactieve theatervoorstelling waarbij dit jaar de klassen van havo 4 uitgenodigd zijn. Er zullen sketches te zien zijn met actuele thema’s zoals social media, onderwijs, studiekeuze, vriendschap en spijbelgedrag waar de zaal bij betrokken wordt. De wethouder komt deze ochtend openen.

Top