Header Image
Home / Annemieke ten Heggeler

Annemieke ten Heggeler

‘Met samenwerking en maatwerk een verschil maken’

In de gemeente Utrecht vinden we dat elk kind recht heeft op onderwijs, dus ook nieuwkomers (mensen die hun thuisland zijn ontvlucht en hier een verblijfsvergunning of status hebben aangevraagd). In onze Nieuwkomersaanpak richten we ons daar­om op het zo spoedig mogelijk in beeld krijgen van elk kind en elke jongere om ze naar school toe te leiden. Vorig jaar kreeg ik meerdere verzuimmeldingen van het Ithaka (internationale schakelklassen) rond Aman* (18 jaar), die een jaar geleden zonder zijn familie vanuit Eritrea, Afrika, naar Nederland is gevlucht.

Naar aanleiding van deze verzuimmeldingen nodigde ik Aman uit voor een gesprek. Tijdens dit eerste gesprek kwam er veel frustratie en verdriet bij hem naar boven. Hij vond het moeilijk om uit te leggen waarom hij niet consequent naar school kwam. Hierdoor was het voor mij lastig om precies de vinger erop te leggen wat de reden van het verzuim was. Het was duidelijk dat er veel bij Aman speelde. Ik koos er daarom voor om alle betrokken partijen (Vluchtelingenwerk Nederland (VWN), de mentor van school en het Buurtteam) te vragen samen om tafel te gaan en met elkaar te kijken wat we voor hem konden betekenen.

‘Doordat alle partijen bij elkaar gekomen waren, kreeg Aman het vertrouwen dat hij er niet alleen voor stond en dat hij de begeleiding zou krijgen die hij nodig had.’

Dit gezamenlijke gesprek bleek een goede zet. Jongeren van rond de 17,5 jaar die in Nederland asiel aanvragen zijn een kwetsbare groep. Als ze 18 worden, wordt er namelijk van de jongeren verwacht dat zij zelfredzaam zijn en dus zelf hun zaken regelen. En dat is lastig voor een nieuwkomer die nog maar net in Nederland is en vaak een complexe achtergrond heeft. Dat gold ook voor Aman. Doordat alle partijen bij elkaar gekomen waren, kreeg Aman het vertrouwen dat hij er niet alleen voor stond en dat hij de begeleiding zou krijgen die hij nodig had. Tijdens dit gesprek kon hij meer ontspannen en uiten wat er allemaal bij hem speelde.

Aman gaf aan moeite te hebben met alle bureaucratie en administratie, zoals zorgtoeslag en huursubsidie regelen. Hierdoor had hij financiële problemen en dit leverde hem veel stress op. Daarnaast was hij bezig met een voor hem zeer belangrijke gezinsherenigingsprocedure. Aman overzag het allemaal niet meer en alle problemen stapelden zich op. School was voor hem nóg een last erbij. Met alle partijen hebben we direct alle problemen van Aman op een rijtje gezet, gekeken welke partij hem waarbij kon helpen en deze acties uitgezet.

Zo hebben we Aman met elkaar de extra ondersteuning kunnen bieden die hij nodig had. Hierdoor is het gelukt om hem weer naar school te laten komen, zodat hij kan werken aan zijn toekomst hier in Nederland. Ik ben trots dat wij met goede samenwerking en dit maatwerk het verschil voor Aman, en andere jongeren zoals hem, kunnen maken!

Annemieke ten Heggeler, leerplichtambtenaar / RMC-trajectbegeleider gemeente Utrecht
*De naam van de leerling is vanwege privacy redenen vervangen door een fictieve naam.

Top