Header Image
Home / Liesbeth Wijnen

Liesbeth Wijnen

‘Soms moet je iets door de vingers zien’

Vaak is het belangrijk om de regels die er zijn te volgen en te hanteren, maar soms is het – in het belang van het kind of de jongere – beter om iets door de vingers te zien. Een mooi voorbeeld daarvan voor mij is een situatie met een jongeman met gedragsproblemen.

De jongen kwam bij mij in beeld toen hij 15 jaar was. Hij was van het speciaal basisonderwijs doorgestroomd naar het vmbo. Na een halfjaar ging het daar toch mis. Hij kreeg woedeaanvallen en gebruikte verbaal en fysiek geweld. Hij is toen eerst geplaatst binnen het voortgezet speciaal onderwijs, maar vanwege zijn gedragsproblematiek vervolgens overgeplaatst naar een 3 milieus-setting, waarin wonen, werken en behandeling wordt gecombineerd. Doordat hij erg beïnvloedbaar was door de andere jongeren die daar woonden, gleed hij daar echter nog meer af. Zijn ouders hebben hem daar toen weggehaald en hadden een plek op een zorgboerderij voor hem geregeld.   

Technisch gezien had ik op dit moment moeten ingrijpen en een waarschuwing moeten geven voor schoolverzuim. Er was immers een onderwijsplek voor de jongen. Maar ik zag dat dit in dit geval niet de beste oplossing was. Ik heb toen met de ouders afgesproken dat ik het schoolverzuim zou gedogen, zodat hij op de zorgboerderij tot rust kon komen. Voor het nieuwe schooljaar zouden we dan weer samen kijken wat de opties waren. Die opties bleken er niet echt te zijn, want de onderwijsinstellingen zagen geen verbetering en konden hem niet opnieuw opnemen. Maar na regelmatig evalueren met de ouders, de zorgboerderij en ambulante hulp kwamen we tot de conclusie dat de jongen was gegroeid in zijn ontwikkeling en graag wat wilde leren.

“Dat maakt voor mij m’n werk ook zo mooi, dat ik met maatwerk waar nodig en mogelijk écht een verschil kan maken”

Ik heb toen een 3-daagse bosmaaier cursus voor hem geregeld. Ook konden we kijken of hij zich staande kon houden in een groep. Maar wie ging die cursus betalen? Dat vraagt een creatieve aanpak en doorzettingsvermogen van mij. Uiteindelijk heb ik het samenwerkingsverband bereid gevonden om de cursus te betalen. De jongen heeft de cursus succesvol afgerond en wilde ook verder leren. Terra-Start bood een geschikte praktijkgerichte hoveniersopleiding. Ook hiervoor heb ik de bekostiging gelukkig weer rond weten te breien met het samenwerkingsverband.    

Alle inspanningen zijn niet voor niets. Het gaat nu heel goed met de jongen. Hij loopt stage bij een hoveniersbedrijf en dat bedrijf wil hem een BBL-opleiding (1 dag school en 4 dagen werken) bieden als hij zijn praktijkgerichte opleiding heeft afgerond. De jongen zit dus weer binnen het onderwijs. En dit binnen een jaar, nadat hij als ‘niet leerbaar’ werd gezien en op de zorgboerderij belandde. Dat vind ik echt geweldig om te zien. En dat maakt voor mij m’n werk ook zo mooi, dat ik met maatwerk waar nodig en mogelijk écht een verschil kan maken. 

Liesbeth Wijnen, leerplichtambtenaar gemeente Assen
*De naam van de leerling is vanwege privacy redenen vervangen door een fictieve naam.

Liesbeth

Top