Home / Nieuws / Acties scholen en gemeenten gestart

Acties scholen en gemeenten gestart

Acties scholen en gemeenten gestart

21 maart 2019 is het zover! De Dag van de Leerplicht. Gemeenten in heel Nederland starten met leuke, leerzame en originele acties om op 21 maart aandacht te vragen voor de Dag van de Leerplicht en het recht op onderwijs. Zo is de gemeente Pijnacker- Nootdorp gestart met een fotowedstrijd in groep 7/8. De leerlingen mogen foto’s insturen waarop te zien is wat voor hen ‘recht op leren’ betekent. De 18 beste foto’s worden getoond in het gemeentehuis! Op de middelbare school organiseren zij een interactief theater voor de leerlingen van havo 4. Acteurs starten sketches over actuele thema’s zoals sociale media, studiekeuzes en vriendschap. De wethouder komt de voorstelling zelfs openen.

De gemeente Tilburg is ook gestart met de voorbereidingen voor De Dag van de Leerplicht. Dit jaar gaan ze de scholen en ketenpartners meenemen in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Ze hebben een MAS- spel ontwikkeld waar ze aan de hand van actuele casussen deelnemers in de schoenen van de leerplichtambtenaar laten staan. Ze willen hiermee tips en tops ophalen bij de jongeren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

Top