Home / Nieuws / Informeer scholen over de MAS! (Bijvoorbeeld op de Dag van de Leerplicht)

Informeer scholen over de MAS! (Bijvoorbeeld op de Dag van de Leerplicht)

Informeer scholen over de MAS! (Bijvoorbeeld op de Dag van de Leerplicht)

De aanpak van schoolverzuim begint op school met een zorgvuldige registratie en verzuimaanpak. Nadat de school het verzuim bij DUO heeft gemeld treedt de MAS in werking. Speciaal om scholen te informeren over de MAS is een folder ontwikkeld: ‘De Methodische Aanpak Schoolverzuim, zo handelen we bij schoolverzuim’. In de folder staan vier routes bij schoolverzuim beschreven in een overzichtelijke stappenplan. Grijp de Dag van de Leerplicht aan om de folder naar jouw scholen te sturen.

Download hier de folder

Top