Header Image
Home / Nourdin El Masoudi

Nourdin El Masoudi

‘Zorg is leidend’  

Ongeveer 80% van mijn werk gaat om gevallen waarin maatwerk belangrijk is. Zo kreeg ik begin dit schooljaar een melding over de 15-jarige Elsa. Elsa zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en verzuimde veel zonder duidelijke reden.

Op basis van de melding vond ik het belangrijk om meteen met alle mogelijke relevante partijen om tafel te zitten. Zo zouden we direct een goede oplossing kunnen bieden. Ik organiseerde een rondetafelgesprek op school met Elsa en haar moeder, de zorgcoördinator van de school, de schoolmaatschappelijk werker en een afgevaardigde van het samenwerkingsverband scholen. Helaas kwam Elsa niet opdagen voor dit gesprek. Wat precies de oorzaak van het verzuim was, konden we hierdoor niet achterhalen. Haar moeder gaf wel aan dat Elsa’s vader aan het eind van groep 8 was overleden en dat dit veel impact op haar had. En in de brugklas had ze lage cijfers gehaald, waardoor ze in het tweede jaar een niveau lager was geplaatst.

Omdat ik Else toch graag zelf wilde spreken, heb ik nog een tweede gesprek bij haar thuis georganiseerd. Tijdens dit gesprek kon ik nu gelukkig ook haar kant van het verhaal horen. Inderdaad bleek ze het verlies van haar vader moeilijk te kunnen verwerken. Ook vond ze de plaatsing naar een niveau lager op school erg lastig. Elsa was wel bereid om terug te komen naar school, alleen zag ze het niet zitten om weer volledig aan de slag te gaan. In overleg met de andere betrokken professionals en Elsa heb ik toen besloten dat we haar terugkomst naar school moesten opbouwen. Samen met school hebben we een aangepast programma voor haar gemaakt. In de praktijk bleek dit jammer genoeg toch niet te werken.

“In dit soort situaties die om maatwerk en samenwerking vragen, is het stappenplan met mogelijke routes erg prettig.”

Uiteindelijk hebben we met alle partijen besloten dat het beter is om Elsa eerst het verlies van haar vader te laten verwerken met ondersteuning van een psycholoog. Ze is nu niet in staat om onderwijs te volgen. Ook is er het vermoeden dat er meer aan de hand is, dat Elsa wellicht een stoornis heeft. Maar, om eventueel een goede diagnose te kunnen maken, is het eerst nodig dat Elsa leert hoe ze kan omgaan met het overlijden van haar vader.

Ik houd nu wekelijks een vinger aan de pols bij de psycholoog en/of Elsa’s moeder met betrekking tot haar herstel. Gezamenlijk met alle partijen zullen we kijken of ze in staat is om stap voor stap terug te keren naar school. Of dit dezelfde school zal zijn of een andere plek (speciaal onderwijs, time out-traject) zal de toekomst uitwijzen. Tot die tijd is niet de leerplicht maar de zorg leidend.

In dit soort situaties die om maatwerk en samenwerking vragen, is het stappenplan met mogelijke routes (de Methodische Aanpak Schoolverzuim) erg prettig. Het zorgt ervoor dat ik me zekerder en steviger voel om bepaalde beslissingen te nemen.

Nourdin El Masoudi, casemanager Leerlingzaken gemeente Den Haag
*De naam van de leerling is vanwege privacy redenen vervangen door een fictieve naam.

 

Nourdin

Top